Hang Sơn Đoòng – Địa điểm khám phá cho người ưa thích mạo hiểm

Hang Sơn Đòong- Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới
Ngày nay, khi nhắc đến Quảng Bình, người ta không chỉ nhắc đến bãi biển Nhật Lệ, động Phong Nha – Kẻ Bàng hay sông Gianh mà còn có hang động Sơn Đoòng – là hang động tự nhiên lớn...
Read more »